เงื่อนไขการรับประกัน

ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รถทั่วๆไปสามารถใช้งานได้ทันที หลังจากบดอัดเสร็จ และจะเซ็ทตัวอย่างเต็มที่ ประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ รับประกันการใช้งานพื้นแอสฟัลท์คอนกรีต สำหรับกรณีการใช้งานทั่วไป ตามวิสัยของการใช้ถนนเท่านั้น

ไม่สามารถรับประกันได้ในกรณีดังนี้

  1. มีการนำเครื่องจักรก่อสร้างที่ไม่ใช่ล้อยาง หรือเครื่องจักรตีนตะขาบ เช่น แบคโฮ , รถตอกเสาเข็ม , รถแทรคเตอร์มาใช้งานบนถนนแอสฟัลท์ ซึ่งจะทำให้ผิวยางมะตอยฉีกขาดได้
  2. กรณีมีน้ำท่วมถนนอย่างผิดธรรมชาติ เช่น อุทกภัย น้ำขึ้นน้ำลง ที่ทำให้น้ำท่วมถนนเป็นเวลานานกว่า 6ชั่วโมง
  3. มีการวางวัสดุต่างๆที่มีการกดทับน้ำลักษณะ pointed load ในช่วงที่แอสฟัลท์คอนกรีตยังไม่เซ็ทตัว (30วันหลังปู) จะทำให้เกิดรอยจิก ยุบเช่น ขานั่งร้าน ขารถจักรยานยนต์ เหล็ก ขารถเครน ฯลฯ ที่มีการจิกกดของแรงเพียงจุดเดียว
  4. การขุด ตัด รื้อถนน
  5. การเลือกใช้เม็ดหิน (aggregate) ไม่สอดคล้องกับหน้างานจริง โดยไม่ฟังคำโต้แย้งของบริษัทฯ อาทิ การใช้เกรดละเอียด ปูลานจอดรถสิบล้อ
  6. การทรุดตัวธรรมชาติของชั้นดิน
  7. กรณีปูบนพื้นหินคลุก บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการทำชั้น ลูกรัง (subgrade) และ ชั้นหินคลุก ( subbase) เอง แล้วเกิดการยุบตัว / ซอฟท์จนทำให้ผิวแอสฟัลท์ชำรุด ผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการ แก้ไขพื้นล่างเอง
  8. กรณีทำลานจอดรถแล้วค่า slope ของพื้นเดิม (existing) มีค่าน้อยกว่า 1% บริษัทฯไม่สามารถรับประกันกรณีมีน้ำขังได้ เนื่องจากมีค่าสโลปน้อยเกินกว่ามาตรฐานงานทาง

บริษัทฯขอชี้แจงเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนเข้าดำเนินการ และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านให้มา